Klanten aan het woord

 
De afgelopen jaren stelden veel organisaties en particulieren vertrouwen in Levy Consult. Wanneer u klikt op de onderstreepte namen leest u waarvoor zij contact opnamen met Irene Levy en wat hun ervaringen waren.

 

ABN AMRO

 

Academisch Ziekenhuis Maastricht

CBS

Fontys Hogeschool

DSM

GBRD Landgraaf

Gemeente Den Bosch

Holland Casino  

Gemeente Landgraaf

Vivre wonen welzijn & zorg

Lieben Eventives

Gemeente Nijmegen

St. Joseph Maastricht

Regionale Sociale Dienst Pentasz Mergelland

Gemeente Sittard-Geleen

Universiteit Maastricht

Maastrichtse Vrouwenraad

Hoge Hotelschool Maastricht

Verzorgingscentrum RCG

Zo Wonen Sittard

Hornerheide

Vrije school Heerlen

Maecon

Impuls Kerkrade

Vijverdal Maastricht

NedCar

Klinische Genetica Maastricht

Revalidatiecentrum Blixembosch

Neroc

Limburgse Vrouwenraad

St. Christelijke Zorgorganisatie

Novem

Onderwijsbegeleidingsdienst OZ Limburg  

Bourgogne kliniek

Roto Smeets

Raad voor de Kinderbescherming

CAD

Start Uitzendbureau

Riagg Maastricht

Gemeente Brunssum

SNS Limburg

SNS-bank Roermond

MKD

Zuiveringschap

Spectrum Gelderland Oost

NS

Integraal Kankercentrum Limburg

Toon Hermans huis Maastricht

Mosa Lira

St. Ouderenzorg Novum

Hoge School Zuyd

Huisartsenpraktijken

St.Mondriaan Zorggroep

Boston Scientific

I-Arts

Xonar Maastricht      

Basisschool Petrus en Paulus Maastricht

Basisschool Leyenbroek

Gemeente Roerdalen

Gemeente Maastricht

Vivantes Zorggroep

Cicero Zorggroep      

Rino Zuid-Nederland

Volvo Cars NLI-Arts
Coaching door Irene is intelligent maatwerk. Irene denkt constructief met je mee, stuurt en structureert waar nodig, en weet op empatische wijze te confronteren met bestaande patronen in je denken en handelen. Zij verstaat de kunst om flexibel te schakelen tussen advies op meta-niveau tot meer praktische tips, waardoor ik me op verschillende niveaus verder kon ontwikkelen.
Susanne Maris

             

 

 

 

Aart Jan Vrijlandt is directeur patiëntenzorg en psychiater bij Spectrum Gelderland Oost, een algemeen psychiatrisch ziekenhuis waar 900 mensen werken. Na een reorganisatie ontstonden bij Spectrum nieuwe teams die op elkaar ingespeeld moesten raken.

 

Vrijlandt: Voor ik Levy Consult inhuurde, deed ik eerst zaken met een ander bureau. Ik had een managementtraining nodig voor een clubje van zo'n 25 leidinggevenden. Allemaal nieuwe mensen van wie sommigen nog weinig managementervaring hadden. Die training was een aardig idee, maar eindigde met een kater

 

Wat ging er mis?

Het bureau ging knullig te werk, vond ik. Het maakte niet duidelijk wat de deelnemers konden verwachten. Als ze zich open opstelden en zeiden wat er in hen opkwam, wisten ze niet naar wie het bureau die informatie doorspeelde. Dat gaf een gevoel van onveiligheid.

 

Waarvoor huurde u Levy Consult in?

Om de kater  te bestrijden. Ik wist dat Irene Levy met theatertechnieken werkte, dat sprak me aan. Ze gaf bij ons een training teambuilding. Er werd stevig gewerkt, maar op een speelse manier. Ze liet medewerkers bijvoorbeeld met elkaar een heel dorpje naspelen met graven, arbeiders en kooplieden. Ook lukte het de deelnemers in twintig minuten een feest te organiseren. Dat feest werd kort gevierd, het ging om de organisatie. En iedereen vond het leuk.

 

Bent u tevreden?

De training is nu een jaar geleden, maar mijn medewerkers verwijzen nog steeds schertsend naar de rollen die ze destijds speelden. Je maakt natuurlijk niet in twee dagen van een groepje medewerkers een hecht team. Maar zo’n geslaagde training zorgt wel voor positieve energie in een groep. En, al weet je nooit precies waardoor het komt, daarna is de sfeer in de groep beter geworden, veiliger.


Wat is de stijl van Irene Levy?

Speels en creatief. Ze is niet voor één gat te vangen en zit niet vast aan een bepaalde methode. Bovendien legt ze de vinger op gevoelens of problemen die onder de oppervlakte liggen. Ze werkte bij ons samen met een trainer die geweldig goed toneel speelde. Een sterk koppel. Dik aangezet speelde hij soms iemand na waardoor hij die persoon even op de vingers tikte. Niet op een kwetsende manier, maar wel duidelijk en voor iedereen herkenbaar.

 

Is zo'n teambuildingstraining voor elke organisatie geschikt?

Mensen moeten in beweging willen komen. Als hulpverleners zijn wij wel wat gewend. Hebben medewerkers veel weerstand tegen bijvoorbeeld rollenspellen, dan moet je de training aanpassen. Maar dat kan natuurlijk ook.

  

Terug naar overzicht klanten

 

 

 

 

 

Erik Smits is directeur van Neroc Eindhoven, een bedrijf dat zich bezighoudt met publicatiemanagementservices, databasepublishing en internetdiensten. Neroc Eindhoven heeft 45 medewerkers en richt zich op bedrijven uit industrie, retail en financiële dienstverlening.

 

Waarom riep u Levy Consult te hulp?

De eerste keer dat ik zaken deed met Irene Levy, was terwijl ik nog werkte voor Roto Smeets  Weert, een van de grootste drukkerijen in Nederland. Ik huurde haar in voor een training gesprekstechnieken voor verkoopmedewerkers. Daarnaast was ik bezig met een reorganisatie waarbij ik wel enige hulp kon gebruiken. Hoe ga je bijvoorbeeld om met een medewerker die al dertig jaar bij je bedrijf werkt en die je wegens reorganisatie moet ontslaan? Onder haar leiding oefende ik met een acteur die tijdens een rollenspel in huilen uitbarstte. Dan is spel geen spel meer, maar beleef je de werkelijkheid.

 

Vindt u zo'n training geen luxe?

Zo heb ik het niet ervaren. Ik vond het eigenlijk onmisbaar.

 

Wat is de stijl van Irene Levy?

Niet docerend, maar coachend. Ze zegt niet gauw: 'je moet dit of dat', maar laat je als team zelf ontdekken wat de beste methode is. Dat vind ik prettig. Als een trainer een theoretisch verhaal houdt, heb ik het idee dat ik net zo goed een boek over het onderwerp kan lezen. Ze heeft mensen bovendien heel snel door. Dat is haar vak, maar ik vind het toch heel knap.

 

Waarvoor maakte Neroc Eindhoven gebruik van Levy Consult?

Bij Neroc hebben we een leidinggevende laag weggehaald en zelfsturende teams ingesteld. Dat betekende dat medewerkers opeens zichzelf moesten leiden terwijl ze daarvoor jaren direct onder een baas hadden gewerkt. Het heeft nogal wat voeten in aarde voor een zelfsturend team goed functioneert. Voor je het weet werpt een van de teamleden zich bijvoorbeeld op als baas en doen de anderen wat er gezegd wordt. Of ze willen allemaal de baas zijn. Natuurlijk is dat niet de bedoeling.

 

Hoe reageerden uw medewerkers toen u hen voorstelde zich een dag te laten coachen door Levy Consult?

Nogal terughoudend. Het vooruitzicht met iemand in zee te gaan die op een psychologische wijze naar de dingen kijkt, sprak niet iedereen meteen aan. Maar uiteindelijk kijken ze er met voldoening op terug.

 

 

Terug naar overzicht klanten

 

 

 

 

Nel Krieger is locatiemanager van verzorgingshuis RCG Roermond, waar 178 ouderen wonen en ongeveer 150 medewerkers werken.

 

Nel Krieger: "Ik doe het zelf wel even, dat gaat sneller. Dat is de houding van veel verzorgende medewerkers. Het is goed bedoeld maar werkt uiteindelijk contraproductief. Een oudere die zichzelf nog kan wassen, kan dat beter zo lang mogelijk zelf blijven doen. Op die manier blijft hij onafhankelijk en mondig. Er was een cultuuromslag nodig om 'overnemend' gedrag van verzorgenden terug te dringen. Een behoorlijke cultuuromslag, want verzorgenden denken snel: ik weet wat goed voor u is. En ouderen die al lang bij ons woonden dachten eerst: nu hebben ze vast geen tijd meer voor ons. Dat komt allemaal door de bezuinigingen!"

 

Waarvoor huurde u Levy Consult in?

Irene Levy heeft zo'n twaalf leidinggevenden gecoacht in individuele sessies. Wat is je stijl van leidinggeven? Hoe handel je en wat zijn de effecten? Op die vragen is ze met hen ingegaan."

 

Daarnaast heeft ze groepjes verzorgenden getraind om hen voor te bereiden op de cultuuromslag. Hoe geef je elkaar feedback? Wat gebeurt er als jij je niet aan de afspraken houdt en een bewoner toch teveel uit handen neemt?"

 

Bent u tevreden?

Ik ben zeer tevreden. Verzorgenden hebben mede door de trainingen meer voldoening van hun werk. Ze hebben inzicht gekregen hoe veranderingsprocessen werken. En onze bewoners zijn nu zo mondig dat nieuwe medewerkers er soms zelfs van schrikken. Maar allemaal vinden we dat het belangrijk is dat ouderen richting blijven geven aan hun leven. En we willen graag dat ze zelf aangeven wat goed voor hen is."

 

Wat is de stijl van Irene Levy?

Ze laat mensen in hun waarde en bevestigt ze in wat ze kunnen en zijn. Maar ze houdt hen ook een spiegel voor en laat medewerkers bij hun eigen gedrag stil staan. Zo kunnen ze werken aan veranderingen.

 

Is het geen luxe om medewerkers zo intensief te trainen?

Ik denk dat de medewerkers het wel als een luxe hebben ervaren om via coaching over zichzelf na te kunnen denken. Maar zelf vond ik het noodzakelijk. We doen aan human resources beleid en dat is bij ons niet zomaar een woord. Medewerkers zijn ons grootste kapitaal. En een goede begeleiding hoort bij goed werkgeverschap.

 

 

Terug naar overzicht klanten

 

 

Erik Hoesbergen is directeur van welzijnsstichting Impuls in Kerkrade. De organisatie houdt zich onder andere bezig met jeugd- en jongerenwerk, ouderenbeleid en maatschappelijk werk. Er zijn 75 medewerkers in dienst.

 

Toen ik drie jaar geleden directeur kon worden, heb ik meteen gezegd dat ik behoefte had aan supervisie. Ik wilde de structuur van de organisatie veranderen en ik vroeg me af hoe ik de managementrol het beste kon invullen. Bovendien wist ik dat er een fusie aankwam. Daarom koos ik voor persoonlijke coaching bij Levy Consult.

 

Wat hield die persoonlijke coaching in?

Samen met Irene Levy had ik zo'n 15 a 20 gesprekken waarin ik verschillende vragen aan de orde stelde. Hoe geef ik vorm aan de organisatie? Hoe ga ik om met mijn verantwoordelijkheid?

 

Was er binnen uw eigen organisatie niemand met wie u over die onderwerpen van gedachten kon wisselen?

Binnen het bedrijf zelf niet. Natuurlijk had ik een beroep kunnen doen op het bestuur. Maar om de zaken zuiver te houden, leek het me beter een extern adviseur als sparringpartner te nemen.

 

Waarom persoonlijke coaching en niet bijvoorbeeld een groepstraining leidinggeven?

Coaching is een snelle en efficiënte manier van leren. Je krijgt alle aandacht en hoeft er niet om te vechten in een groep. In coaching stel je een hulpvraag, maar tegelijk moet je zelf aan het werk. Doordat je steeds weer teruggaat naar je coach, zit er een verplichtend tintje aan de afspraken en voornemens die je maakt.

 

Wat is de stijl van Irene Levy?

No nonsense, directief. Ze is heel krachtig, to the point en vasthoudend. We hebben heel wat gediscussieerd.

 

 

Terug naar overzicht klanten

 

SNS-bank: Gastvrouw spelen in de Ervaringscarrousel  

 

Netwerken tijdens een receptie. Samen met de klant naar een restaurant. In de zakenwereld weet iedereen dat je gebruik moet maken van zulke situaties. Maar hoe pak je dat aan? In de Ervaringscarrousel speel je samen met acteurs de werkelijkheid na.  

 

Levy Consult ontwikkelde in 1999 de Ervaringscarrousel. In dit viervoudige simulatiespel leren accountmanagers en andere leidinggevenden hoe ze in kunnen spelen op de wensen en behoeften van (potentiële) klanten. Wie klanten gastvrij kan ontvangen, voelt zich op zijn gemak en schept vertrouwen. Op die manier wordt verkopen steeds gemakkelijker. Afhankelijk van de klant, vult Levy Consult de Ervaringscarrousel steeds met  aangepaste simulatiespelen. De Carrousel is een bewustwordingsinstrument op basis waarvan je persoonlijke leerdoelen kunt formuleren.

 

Medewerkers van de SNS-bank namen onlangs deel aan een Gastvrijheidstraining waarvan de Ervaringscarrousel deel uit maakt.

 

Henriëtte Vangertruyden (50) accountmanager bij de SNS-bank in Roermond: "Als onderdeel van de Ervaringscarrousel had ik een lunch met een klant. Deze fietsenfabrikant met uitbreidingsplannen werd gespeeld door een acteur. Het spel vond plaats in een echt restaurant met bediening en chique gedekte tafels. Door het goede acteren en de omgeving vond ik het heel gemakkelijk mij in het spel in te leven."

 

"Als vanzelf kwam ik allerlei dilemma's tegen die ook in het dagelijks leven kunnen ontstaan. Hoe begroet je een klant die later binnenkomt? Wat doe je als gastvrouw/gastheer wanneer je ziet dat een servet verkeerd ligt. Zorg je dat volle asbakken geleegd worden? Zeg je er iets van als de muziek te hard staat of praat je gewoon door? Wie kiest de wijn uit? Jij of de klant? En waarover gaat het gesprek? Begin je meteen over zaken of houd je het informeel? Breng je zelf onderwerpen te berde, of laat je de klant de thema's bepalen? Wat doe je als de klant het alleen over zijn privé-problemen heeft? Hoor je het geduldig aan of probeer je het gesprek om te buigen?"

 

"De lunch duurde maar tien minuten, maar ik heb er veel van geleerd. Het is belangrijk dat je zorgt dat de sfeer goed blijft. Kleine dingen kunnen daarvoor zorgen. Zoals de manier waarop je iemand begroet. Je blijft niet zitten, maar loopt op iemand toe. Je zorgt dat iemand zich prettig voelt. En je praat over de onderwerpen die hem of haar interesseren. De carrousel heeft me bevestigd in een gedachte die ik al langer had. Namelijk dat het er tijdens zo'n lunch niet om gaat meteen zaken te doen. Sfeer en vertrouwen scheppen is het doel, dan volgen de zaken later vanzelf. Het is vooral belangrijk mee te denken met de klant. Ik bied mezelf en de SNS bank niet aan als oplossing voor zijn probleem. Wanneer we nu een prettig gesprek hebben, gunt de klant me later een opdracht."

 

Na elk onderdeel van de Ervaringscarrousel, evalueerde Henriëtte Vangertruyden haar ervaringen met de acteur en met een trainer. De acteur vertelde of hij zich als klant op zijn gemak had gevoeld. De trainer ging onder andere in op haar lichaamstaal. "Je kunt wel geïnteresseerd luisteren, maar toch de indruk wekken dat je liever ergens anders bent. Ik hield bijvoorbeeld mijn armen over elkaar toen ik een gesprek te persoonlijk vond worden. Dat geeft een terughoudende, gesloten indruk."

 

Henriëtte Vangertruyden deed mee aan de training omdat ze geregeld moet netwerken om te acquireren. "Voorheen ging dat op een gespannen manier. Als ik naar een receptie ging, was ik er op gebrand met afspraken terug te komen. Sprak ik iemand, dan probeerde ik zo snel mogelijk zakelijke onderwerpen aan te snijden. Maar het is beter als mensen je eerst leren kennen. Als ik nu op een receptie een zakenvrouw tref die over haar relatieproblemen wil praten, dan laat ik haar rustig begaan. Pas wanneer zij er aan toe is, stap ik op zaken over. Mensen voelen zich hierbij prettig en dat levert mij uiteindelijk weer productie op."

 

 

Terug naar overzicht klanten

 

  

Meer werkplezier door intervisie

Intervisie van medewerkers kan de professionaliteit van een organisatie ten goede komen. Maar hoe zet je een intervisieproject in gang?  

 

Janny de Vries is hoofd personele zaken bij de Economische Faculteit van de Universiteit Maastricht. In 2000 startten de universitaire personeelsconsulenten met een intervisieproject. De Vries was de motor daarachter. "Tijdens een studiedag ontstond het idee intervisiegroepen op te zetten. Dat zijn groepen waarin medewerkers werkproblemen aan elkaar voorleggen. Ze stellen elkaar vragen. En geven feedback. Maar hoe kun je zo'n groep het beste opzetten? Om ons daarbij te helpen riepen we de hulp in van Irene Levy."

 

"Bij zo'n intervisieproject is het altijd handig een extern deskundige in te huren. Irene Levy keek objectief naar onze organisatie en ze bracht haar eigen deskundigheid in. Bovendien zorgde ze dat we ook snel werk maakten van onze plannen."

 

"Als personeelsconsulent werk je in een spanningsveld waarin je probeert twee heren te dienen. Je let op de belangen van de werknemer én van de organisatie. Gemakkelijk is dat soms niet "

 

"Een leidinggevende benadert bijvoorbeeld een personeelsvrouw. Hij is aan het einde van zijn Latijn en probeert van een medewerker af te komen. Maar een dossier heeft hij niet gevormd. En de functioneringsverslagen over die medewerker waren tot dusver altijd prima. Dus ontslag is minder gemakkelijk dan hij dacht."

 

"De betreffende medewerker blijkt ook zijn grieven te hebben en klaagt dat zijn chef niet duidelijk communiceert. Wat verwacht zijn baas eigenlijk van hem? Als personeelswerker beweeg je je tussen die twee. Soms krijg je het verwijt dat je teveel op de stoel van een van beiden gaat zitten. Of je maakt de fout dat je anderen al het werk uit handen neemt. Dit is typisch een geval wat je in een intervisiegroep met elkaar kunt bespreken."

 

"Irene Levy leerde ons technieken die we in intervisiegesprekken kunnen gebruiken. Een ervan is het Tienstappenmodel.  Stap 1 is het inbrengen van het probleem. Een personeelsconsulent merkt bijvoorbeeld dat zijn werkdruk blijft stijgen. Dit probleem schetst hij mondeling aan de groep, of hij leest voor wat hij er over opgeschreven heeft.

 

Bij Stap 2 stellen de groepsleden van zijn intervisiegroep vragen om het probleem te verhelderen. De vragensteller reageert hier tijdens Stap 3 op met 'warm', 'koud' of 'neutraal'. Hebben de vragen iets met zijn probleem te maken of niet? Vervolgens geeft hij antwoord op de vragen (Stap 4) zonder dat er een discussie ontstaat. De groepsleden stellen daarna nog een vraag (Stap 5) en schrijven daarna op wat het probleem volgens hen eigenlijk is (Stap 6)."

 

"De vragensteller reageert hier bij Stap 7 weer op met 'warm', 'koud' of 'neutraal'. Tenslotte formuleert hij opnieuw zijn probleem. (Stap 8) Vaak is dat na alle stappen veel concreter geworden. En dan vraagt hij zich af welke krachten er voor zorgen dat het probleem blijft bestaan en wat hij er aan kan doen (Stap 9 en 10)."

 

"Het voordeel van zo'n methode is dat groepsleden leren vragen te stellen en te luisteren. Ze komen niet meteen met een oordeel. Hierdoor komt de vragensteller sneller tot de kern van het probleem. En dat is vaak de snelste weg naar een oplossing."

 

"We hebben als personeelsconsulenten vijf intervisiegroepjes gevormd. In mijn eigen groep zitten mensen die behoorlijk van elkaar verschillen. Maar elk groepslid heeft inmiddels de sympathie. Dat komt doordat je elkaars drijfveren leert kennen. Het project is een succes geworden. De groepen draaien. Er is rust en ruimte om met elkaar te overleggen in een vertrouwelijke sfeer. Zelf ben ik naar aanleiding van die gesprekken daadwerkelijk anders gaan werken. Ook heb ik mijn zwakke kanten beter leren kennen."

            

"Het was prettig met Irene Levy te werken. De gespreksleidersrol is haar op het lijf geschreven. Het was handig om die kunst van haar af te kijken. Ze heeft ook veel kennis van personeelswerk en van gesprekstechnieken. Haar intervisietechnieken komen ons nu goed van pas. Ik vind het ook belangrijk dat ze rust uitstraalt. Terwijl ze tegelijkertijd op het juiste moment inspringt wanneer een gesprek de verkeerde kant opgaat. Ze heeft een warme persoonlijkheid. Dat zorgde dat er vertrouwelijkheid in de groep kon ontstaan. Als iemand bijna in tranen is, toont ze medeleven. Maar ze neemt mensen niet op schoot."

 

Terug naar overzicht klanten

 

 

 

Hoe werelden elkaar ontmoeten

 

Paul Levie, personeelsadviseur bij DSM: “Hoe breng je drie groepen medewerkers samen die een opleidingsniveau hebben dat varieert van lbo/mbo tot de academische top? Medewerkers die bovendien een heel eigen kijk op hun werk hebben. Die vraag stelden we ons toen we tweehonderd medewerkers samenbrachten binnen DSM Research. Drie werelden ontmoetten elkaar: die van de fundamentele onderzoekers, de materiaalontwikkelaars en de medewerkers die dicht bij de klant staan. We wilden dat ze meer met elkaar gingen samenwerken en zouden profiteren van elkaars kennis en kunde.“

 

“Voordat mensen na een reorganisatie op elkaar ingespeeld zijn, gaat er vaak veel tijd overheen. Maar een goede start kan veel verschil maken. Daarom vroegen we Irene Levy een speciale dag voor DSM Research te organiseren en te begeleiden. De dag had verschillende doelen. Ten eerste wilden we de researchmedewerkers op een speelse manier met elkaar kennis laten maken. Daarnaast wilden we inzicht krijgen in eventuele zorgen en knelpunten  naar aanleiding van de reorganisatie. En tenslotte wilden we informatie geven over nieuwe ontwikkelingen binnen DSM. Maar vooral vonden we het belangrijk dat de medewerkers op een ontspannen manier met elkaar aan de slag gingen.“

 

“In samenspraak met mij en mijn collega’s ontwikkelde Irene Levy een gevarieerd programma waarin iedereen aan zijn trekken kwam. Zo vroegen we de medewerkers op een creatieve manier aan te geven hoe DSM er in de toekomst uit zou zien. Mensen konden zich verkleden en een toneelstukje of liedje voor het voetlicht brengen. Ze konden bijvoorbeeld ook tekenen hoe zij zich DSM in 2005 voorstelden. Natuurlijk zijn er altijd mensen die in zo’n onderdeel geen zin hebben, maar die waren dan ook vrij om niet mee te doen. Ook speelden we het tv-programma ‘Het Lagerhuis’ na waarbij medewerkers de taak kregen zich over een stelling te buigen. Daarbij moesten ze de rol van voor- of tegenstander op zich nemen. Het aardige van zo’n rollenspel is dat mensen gedwongen worden zich in een positie te verplaatsen die gewoonlijk de hunne niet is. Soms liepen de programma-onderdelen heel anders dan wij ons van tevoren hadden voorgesteld. Maar dat gaf niet. De medewerkers gaven er hun eigen draai aan en zorgden met elkaar voor een geslaagde dag.”

 

“Irene Levy was mij aanbevolen door een collega van haar. Haar drama-achtergrond zorgt ervoor dat ze een oefening goed kan neerzetten en managen. Daarnaast kan ze een volwaardige discussie voeren met mensen op heel verschillende niveau’s en schiet ze niet gauw in het defensief. Kun je zo’n dag nou niet zelf organiseren? Die vraag kun je achteraf natuurlijk makkelijk met ‘ja’ beantwoorden. Maar medewerkers zien een P&O-medewerker al snel als een verlengstuk van het management. Terwijl ze een buitenstaander zoals Irene Levy beschouwen als een objectieve observator. En dat is ze natuurlijk ook.”

 

Terug naar overzicht klanten

 

   

 

Theo van der Horst, interim-secretaris Gemeente Roerdalen 

 

Waarvoor huurde u Levy Consult in?

Ik huurde Irene Levy in voor de persoonlijke coaching van een aantal medewerkers

 

Ziet u in de praktijk van alledag binnen uw werk een verandering door de persoonlijke coaching?

De betreffende collega’s hadden zichtbaar baat bij de coaching. Door de coaching gaven ze hun ‘aandachtpunten’ nadrukkelijk een plaats en kregen zij meer zelfvertrouwen, waardoor zij een betere invulling aan hun functie konden geven.

 

Is deze verandering duurzaam?

Ofschoon de periode relatief nog kort achter me ligt, is de indruk dat er bij betrokkenen een duurzame inbedding plaats heeft gevonden.

 

Waarom persoonlijke coaching en niet bijvoorbeeld een groepstraining?

Groepstraining kent elementen van bedreiging en daardoor een mogelijke anonieme inbreng. Bij de persoonlijke coaching komt de persoonlijke behoefte van de medewerker uitsluitend in beeld.

 

Wat is de stijl/inbreng van Irene Levy?

Irene stelt de betreffende persoon op zijn/haar gemak. In een intakegesprek worden afspraken gemaakt over de te realiseren coachingsdoelen. In een vriendelijke, constructieve en zo nodig confronterende bespiegeling vindt de coaching plaats.

 

Hoe heeft u die stijl inbreng ervaren?

Als positief. Zoals medewerkers zeggen: “het was heavy maar wel zinvol”.

 

Bent u tevreden?

Ja. Reacties van medewerkers van : “dat had ik x jaar eerder moeten doen” bevestigen dit.

 

Zou u anderen adviseren om bij Irene Levy in coaching te gaan?

Ja, afhankelijk van de inhoud van de coachingsbehoefte.

Terug naar overzicht klanten

 

 

Jos van Hoof

Locatiemanager Vivre

 

Waarvoor huurde u Levy Consult in?

Individueel coaching traject en een teambuilding met afdelingsmanagers van een zorgcentrum

 

Ziet u in de praktijk van alledag binnen uw werk een verandering (door de persoonlijke coaching)?

Ik heb een persoonlijk coaching traject met Irene doorlopen en ben daar door meer bewust met de dagelijks praktijk aan de slag gegaan zoals time- management, feedback geven en ontvangen, duidelijk communiceren, afstand nemen,het probleem op de plek leggen waar het moet zijn.

 

Is deze verandering duurzaam?

Voor mij persoonlijk is dit duurzaam en in een aantal gevallen van medewerkers die dit gehad hebben zie ik dat ook.

 

Waarom persoonlijke coaching en niet bijvoorbeeld een groepstraining?

Kan beiden, maar wordt op maat gemaakt.

 

Wat is de stijl/inbreng van Irene Levy?

Irene is confronterend ,duidelijk en integer. Zij legt van te voren met je vast wat je wil bereiken en toetst dat tijdens het traject steeds.

 

Hoe heeft u die stijl inbreng ervaren?

Voor mij was dit een prettige stijl en paste goed bij mij.

 

Bent u tevreden?

Ik ben zeer tevreden en hoor dit ook van mijn medewerkers die ervaring met haar hebben gehad.

 

Zou u anderen adviseren om bij Irene Levy in coaching te gaan?

Zeer zeker

  Terug naar overzicht klanten

 

 

Angelique Cieremans

Directeur Regionale Sociale Dienst Pentasz Mergelland

 

Waarvoor huurde u Levy Consult in?

Voor persoonlijke coaching van één van mijn medewerkers.

 

Ziet u in de praktijk van alledag binnen uw werk een verandering door de persoonlijke coaching?

Ja, er is een verandering waarneembaar. De medewerker is weerbaarder geworden en minder onzeker/argwanend.

 

Is deze verandering duurzaam?

Kan ik nu nog niet beantwoorden. Uit eigen ervaring als gecoachte zou ik willen antwoorden dat de verandering bij mij niet echt duurzaam is. Ik bedoel hiermee dat ik toch telkens weer de neiging heb om in mijn eigen valkuil te stappen. Wat wel duurzaam is gebleken, is de herkenning van de valkuil en het eerder ingrijpen in mijn eigen handelen.

 

Waarom persoonlijke coaching en niet bijvoorbeeld een groepstraining?

Ik had zelf ervaring met de persoonlijke coaching en de aanpak van Irene Levy. In een groepstraining zou m.i. voor de betreffende medewerker enerzijds de mogelijkheid bestaan om ‘duikgedrag’ te vertonen. Tegelijkertijd denk ik dat dit voor haar niet veilig genoeg geweest zou zijn. Bij persoonlijke coaching is de persoon die gecoacht wordt het middelpunt. Alles draait om hem/haar en hij/zij moet zelf de regie voeren. Hij/zij is dus voortdurend zelf aan zet. Zeker bij vraagstukken die erg privé/persoonlijk zijn, is een groepstraining m.i. niet erg effectief.

 

Wat is de stijl/inbreng van Irene Levy?

Irene Levy helpt de gecoachte bij de zoektocht. Zij doet dit door concrete hulpmiddelen aan te reiken, maar ook consequent een spiegel voor te houden.

 

Hoe heeft u die stijl inbreng ervaren?

Zeer positief.

 

Bent u tevreden?

Een simpel antwoord: JA

 

Zou u anderen adviseren om bij Irene Levy in coaching te gaan?

Ja zonder meer.

 

  Terug naar overzicht klanten

 

(c) Levy Consult 2007

© 2015 Irene Levy Stuur een mail